Sauerland Spielgeräte

 
 

Onderhoud

Speeltoestellen moeten regelmatig en nauwgezet worden geïnspecteerd en onderhouden (EN 1176-7). De inspectie en het onderhoud mag alleen worden opgedragen aan vakkundige personen of bedrijven.

Gebreken die invloed hebben op de veiligheid van het toestel dienen onmiddellijk te worden gerepareerd. Dit betekent dat het toestel onder omstandigheden moet worden afgebroken, afgezet of worden stilgelegd.

De inspectie en het onderhoud van de toestellen moeten overeenkomstig het meegeleverde inspectie- en onderhoudsplan worden uitgevoerd en in het onderhoudsprotocol worden vastgelegd. Het gebruik van onderhoudsprotocollen is in EN 1176 voorgeschreven. Zij dienen tevens voor het behoud van uw garantieaanspraken. Een gebrekkig of foutief onderhoud heeft tot gevolg dat de garantie komt te vervallen!

Ook na de garantietermijn dient inspectie en onderhoud regelmatig en conform EN 1176-7 plaats te vinden.

Gebreken en beperkingen van de functie van het speeltoestel verminderen de speelwaarde ervan en werken moedwillige vernielingen in de hand. Dit heeft negatieve gevolgen voor de veiligheid van het speeltoestel.

De vastheid van de schroefverbindingen moet voor het eerst in aansluiting op de montage, na het uitharden van de betonfundamenten worden gecontroleerd. Losse verbindingen dienen te worden aangedraaid. Dit valt onder de onderhoudsplicht van de beheerder en is geen onderdeel van de montage.

Onderhoudsinstructie volgens DIN EN 1176-7

Bij sterk belaste of door vandalisme aangetaste speelplaatsen kan het noodzakelijk zijn om dagelijks een dergelijke inspectie uit te voeren. Inspectieprotocollen dienen te worden bijgehouden. Die controles dienen te worden uitgevoerd door vakkundig personeel.

Indien tijdens een inspectie zwaarwegende defecten worden ontdekt die invloed hebben op de veiligheid van het toestel, moeten deze onmiddellijk worden verholpen. Wanneer dit niet mogelijk is, mag het toestel niet worden gebruikt en dient het bijv. te worden stilgelegd of afgebroken.

Indien een onderdeel van het toestel moet worden verwijderd, bijv. voor onderhoud of reparatie, dienen alle in de grond blijvende verankeringen of fundamenten te worden weggehaald of afgedekt. Het betreffende speeltoestel mag niet worden gebruikt en moet worden afgezet.