Sauerland Spielgeräte

 
 

Het checken van de speelgelegenheid

Het belang van spelen

Belangrijke elementen voor de ontwikkeling van een kind zijn spel en beweging. Door spel en beweging leren kinderen hun lichaam, hun eigen vaardigheden, de omgeving en medemensen kennen. Deze uiteenlopende ervaringen met zichzelf en de wereld om hen heen zijn belangrijk voor het krijgen van een zekerheidsgevoel en zelfvertrouwen.

Door de toenemende bebouwing en verkeersdichtheid worden vrije ruimtes en speelplaatsen die kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben steeds schaarser. Gelegenheden voor vrij spel waarbij kinderen hun eigen interesses en impulsen kunnen volgen, met kinderlijke onderzoeksdrang kunnen experimenteren en daarbij sociale, motorische en cognitieve ervaringen kunnen opdoen, spelen een belangrijke rol bij het ‘veilig opgroeien’.

Veiligheid

Kinderspeelplaatsen leveren een belangrijke bijdrage aan de mogelijkheden voor de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Dit geldt met name in dichtbevolkte stedelijke woongebieden. De kinderspeelplaats is een belangrijke aanvulling op enerzijds de kinderkamer in de ouderlijke woning en anderzijds op het vrijetijdsaanbod van o.a. sportverenigingen en sociaal-culturele instanties.

Daar spelende kinderen dreigende gevaren niet altijd kunnen herkennen en de gevolgen van hun handelingen niet altijd kunnen overzien is het noodzakelijk dat de geldende veiligheidsnormen voortdurend worden nageleefd. Slijtage, weersinvloeden, materiaal moeheid en vandalisme laten hun sporen achter op speeltoestellen. Door regelmatige inspectie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen ongevallen worden vermeden.

Aan de inrichting van speelgelegenheden worden uiteenlopende eisen gesteld. Tot aanlokkelijke speelimpulsen, die lichamelijke en geestelijke vaardigheden stimuleren en bevorderen, behoort ook het opzoeken van de eigen grenzen. Deze 'grenservaringen' dienen echter binnen een veilig kader te worden opgedaan. Veiligheid op speelplaatsen betekent dat, rekening houdend met alle technische en vormgevende mogelijkheden, potentiele risico`s zo klein mogelijk worden gehouden en dat tegelijkertijd verschillende speelimpulsen worden geboden. Volgens de Europese norm voor speelgelegenheden zijn plezier aan avontuur en het bestaan van risico`s als onderdeel van de speelwaarde zelfs gewenst binnen het kader van berekende speels-sportieve activiteiten. Een speelplaats is echter niet meer aantrekkelijk voor kinderen en heeft geen hogere speelwaarde, wanneer de veiligheid in een avontuurlijke toestand verkeert.

Elterninitiative „Sichere Spielplätze“
Josef Wingsheim
Ostendstr. 16
63179 Obertshausen
Weitere Informationen im Internet
www.sicherer-spielplatz.de
Deutsches Grünes Kreuz e.V.
Forum Unfallprävention
Klaus Afflerbach
Schuhmarkt 4
35037 Marburg
www.dgk.de